top of page

Avís legal

01

dades generals

ASSOCIACIÓ SENSE ÀNIM DE LUCRE.

COMUNITAT D'INTEL·LIGÈNCIA I SEGURETAT CISEG

CIF G67001602

DOMICILI: C / Bosc nº 53 B1 08.521,

Les Franqueses del Vallès

CORREU ELECTRÒNIC: info@intelciseg.com

02

Protecció de dades

La Comunitat d'Intel·ligència i Seguretat Global (des d'ara CISEG), garanteix que tractarà les dades personals complint el que estableix matèria de protecció de dades de caràcter personal i de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic de conformitat amb la legislació espanyola i consell europeu relatiu al tractament de dades personals. La protecció de dades de caràcter personal s'estén a tot el relatiu a la recollida i ús de la informació proporcionada a través aquest MITJÀ I / O ENTORN DIGITAL.

 

Responsable: Associació Comunitat d'Intel·ligència i Seguretat Global (CISEG) | CIF G67001602

 

Finalitat: Gestió de subscripció i enviament d'informació.

Respondre a les consultes i peticions realitzades a través del formulari de contacte.

Gestionar la inscripció i condició d'associat, i facilitar l'accés als beneficis per a socis i les seves aportacions.

 

Legitimació: Consentiment / Interès legítim

El tractament de les seves dades es basa en el seu consentiment en facilitar-los en el moment de donar-te d'alta.

 

Destinataris: CISEG, no cedirà dades a tercers excepte obligació legal (requeriment per part de l'Administració de Justícia, Forces i Cossos de Seguretat, entre d'altres).

 

Drets: Teé dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que el concerneixen o no. En relació amb les dades personals té dret a:

 • Accedir a aquests.

 • Sol·licitar la seva rectificació o supressió.

 • Sol·licitar la limitació del seu tractament.

 • Oposar-te al seu tractament.

 • Sol·licitar la seva portabilitat en un format estructurat, d'ús comú i de lectura mecànica.

Podrà exercir aquests drets davant CISEG. Per a això podrà dirigir-se per escrit a l'adreça indicada, acompanyada de la seva sol·licitud una còpia de document d'identitat, o enviant un correu electrònic, adjuntat fotocòpia del seu document d'identitat, amb l'objecte d'acreditar la mateixa.

03

EXACTITUD I VERACITAT DE DADES FACILITADES

COOKIES

No emmagatzemar cookies, sinó que ho fa el servidor on està allotjat aquest web sense que CISEG tingui accés a aquestes dades.

 

ZONA SOCIOS

Els socis tenen accés a una zona privada del web on s'accedeix mitjançant codi d'usuari i contrasenya facilitats al donar-se d'alta a l'associació CISEG.

Els socis es comprometen a no difondre la informació a la qual tinguin accés a aquesta zona del web.

 

EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES FACILITADES

En el cas que un usuari ens faci arribar les seves dades personals per formulari, correu electrònic o altres mitjans, serà l'únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant a CISEG de qualsevol responsabilitat referent a això. Preguem que en cas de modificació de les dades ens ho facin saber per tenir una base correcta i actualitzada.

 

CONSULTES

En CISEG vam rebre consultes de persones o entitats que puguin tenir alguna inquietud en relació amb processos de radicalització. Aquestes consultes són tractades de forma confidencial, però es recorda a tots els usuaris que legalment tenim l'obligació d'informar a les autoritats corresponents en el cas que se'ns doni a conèixer algun fet que pugui ser constitutiu d'infracció penal.

 

LA REVISTA AL-GHURABÁ

Des del web de CISEG es pot accedir a la revista de CISEG, Al-Ghurabà. La revista està protegida pels drets d'autor. La mateixa pot consultar on-line de manera gratuïta o descarregar-previ pagament corresponent. Els continguts es comparteixen amb finalitat divulgativa, amb la intenció de transmetre coneixements en matèria de seguretat, jurídics, etc. Però en cap cas ens fem responsables de l'ús que els lectors puguin fer d'aquests continguts.

 

CONVENIS AMB ALTRES ENTITATS

CISEG treballa dia a dia per aconseguir avantatges per als seus socis. Al web fem difusió dels diferents convenis que tenim vigents amb diferents entitats. Hi ha una responsabilitat de verificar la professionalitat de totes aquelles empreses amb les quals col·laborem, però no ens fem responsables de qualsevol problema que pugui haver-hi amb les mateixes per part dels socis.

 

MESURES DE SEGURETAT

Adoptem els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerits, i procurem instal·lar altres mitjans i mesures addicionals per evitar la pèrdua, mal ús, alteració d'accés no autoritzat i robatori de les mateixes facilitades el qual no serà responsable de possibles danys o perjudicis que es poguessin derivar d'interferències, omissions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes com danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes queden fora del nostre control. No obstant això, l'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

 

LEGISLACIÓ

Amb caràcter general les relacions amb els usuaris es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyola. Les parts renuncien expressament al fur que els correspongui i se sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de Barcelona per resoldre qualsevol controvèrsia que pogués sorgir en la interpretació o execució de les presents condicions.

04

POLÍTICA WEB

La reputació online és tot un conjunt d'elements que representen el prestigi d'una marca o persona en la xarxa. Posem en coneixement als usuaris, l'existència de l'AVÍS LEGAL de la pàgina Comunitat d'Intel·ligència i Seguretat Global – CISEG. Ens reservem el dret d'editar, esborrar, moure, bloquejar usuaris o missatges que no compleixin amb les normes aquí exposades. Aquestes accions es realitzaran sense avís i sense necessitat d'explicació.

utilització de la pàgina

05

L'accés i ús de la web té caràcter gratuït per als usuaris i no exigeix el seu registre previ, excepte la zona  SOCIS, la política web dels quals serà definida en l'apartat corresponent. Els continguts de la web es comparteixen amb la intenció de difondre les activitats que duu a terme CISEG. Els drets de continguts i imatges estan reservats a l'associació. No ens fem responsables de la mala utilització dels continguts d'aquesta web i ens reservem el dret a actualitzar-los, eliminar-los, establir limitacions o restringir el seu accés en qualsevol moment, de manera temporal o permanent.

1. L'Usuari es compromet a utilitzar els Serveis proporcionats per la Comunitat d'Intel·ligència i Seguretat Global – CISEG, de conformitat amb la Llei i amb les presents Condicions Generals. L'Usuari s'obliga a abstenir-se d'utilitzar els Serveis amb finalitats o efectes il·lícits o contraris a el que s'estableix en les Condicions Generals. L'usuari es compromet a lesius dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar, fer inaccessibles o deteriorar la pàgina, els seus continguts o els seus serveis o impedir un normal gaudi de la mateixa per altres Usuaris. L'Usuari es compromet a no obstaculitzar l'accés d'altres Usuaris mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals la Comunitat d'Intel·ligència i Seguretat Global – CISEG presta el servei, així com realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes o serveis.

2. L'Usuari està d'acord i té present que en els serveis de comentari de notícies, Blogs/ pàgines, enviament d'informació a través de formularis, així com qualssevol altres que permetin la publicació de les opinions dels Usuaris, no s'accepten anuncis, cadenes de missatges de correu electrònic o qualsevol altre contingut que no sigui opinar o debatre sobre articles o notícies. En utilitzar els Serveis, l'Usuari manifesta la seva conformitat amb aquestes Condicions Generals, comprometent-se a no utilitzar-los per a enviar missatges que difamin o insultin, o que continguin informació falsa, que sigui inapropiada, abusiva, nociva, pornogràfica, amenaçadora, danyant la imatge pública de la Comunitat d'Intel·ligència i Seguretat Global – CISEG, la vida privada de terceres persones o que per alguna causa infringeixin alguna llei.

3. En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l'Usuari es compromet a no captar dades de la Comunitat d'Intel·ligència i Seguretat Global – CISEG amb finalitat de compartir informació, missatges, gràfics, arxius de so o imatge, fotografies, enregistraments, programari i en general qualsevol classe de material, dades o continguts que, sense ànim exhaustiu:

 • Incorrin en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic.

 • De qualsevol forma contravinguin, menyspreïn o atemptin contra els drets fonamentals i llibertats públiques reconegudes constitucionalment i/o en els tractats internacionals i/o en la resta de l'Ordenament Jurídic.

 • Indueixin, incitin o promoguin actuacions delictives, denigratòries, difamatòries o violentes.

 • Indueixin, incitin o promoguin actuacions, actituds o idees discriminatòries per raó de sexe, raça, religió, creences o edat.

 • Incorporin missatges delictius, violents o degradants.

 • Indueixin o incitin a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per a la salut i l'equilibri psíquic.

 • Siguin falsos, ambigus, inexactes, exagerats o extemporanis, de manera que puguin induir a error sobre el seu objecte o sobre les intencions o propòsits del comunicant.

 • Es trobin protegits per qualssevol drets de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a tercers, sense que l'Usuari hagi obtingut prèviament dels seus titulars l'autorització necessària per a dur a terme l'ús que efectua o pretén efectuar.

 • Violin els secrets empresarials de tercers.

 • Siguin contraris al dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar o a la mateixa imatge de les persones.

 • Infringeixin la normativa sobre secret de les comunicacions.

 • Provoquin per les seves característiques (com a format, extensió, etc.) dificultats en el normal funcionament dels Serveis en l'Empresa.

RESPONSABILITAT PER DANYS I PREJUDICIS

06

L'Usuari respondrà de l'incompliment de qualssevol de les obligacions a les quals queda sotmès per virtut de les presents Condicions Generals o de la llei en relació amb la utilització dels Serveis.

07

MODERACIÓ DE COMENTARIS

Els participants i/o usuaris que de manera seriosa, persistent o malintencionada ignorin l'AVÍS LEGAL de la Comunitat d'Intel·ligència i Seguretat Global – CISEG per a interactuar en la pàgina, o els termes i condicions explicades, se'ls retirarà els seus privilegis de publicació de comentaris. No és una acció que s'hagi de prendre a la lleugera o de manera arbitrària. El nostre objectiu és crear i mantenir en la pàgina un espai de debat, i per a això és necessari que tots els usuaris compleixin amb les normes establertes. Així, ens reservem el dret de prendre les decisions necessàries per al compliment de la política de seguretat i reputació de l'empresa. Eliminarem, quan sigui necessari i ho creguem convenient, els usuaris i comentaris que infringeixin l'AVÍS LEGAL de la Comunitat d'Intel·ligència i Seguretat Global – CISEG.

08

propietat intel·lectual

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual d'aquest lloc web i dels seus continguts (textos, imatges, sons, àudio, vídeo, dissenys, creativitats, software) pertanyen, com a autor d'obra col·lectiva o com a cessionària, a CISEG o, si cas, a terceres persones.

Queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb qualsevol fi, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de CISEG.

L'usuari es compromet a respectar els drets de propietat industrial i intel·lectual titularitat de CISEG i de tercers.

L'usuari pot visualitzar tots els elements, imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, exclusivament, per al seu ús personal i privat, quedant, per tant, terminantment prohibida la seva utilització amb altres fins, la seva distribució, així com la seva modificació, alteració o descompilació.

CISEG proporciona l'accés a tota mena d'informacions, serveis, programes o dades d'internet que poden pertànyer a terceres persones, en aquest cas seran d'aplicació els drets de propietat intel·lectual estipulats pels seus propietaris.

 

ENLLAÇOS DE TERCERS

En el supòsit que en el lloc web es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d'Internet, CISEG no exercirà cap classe de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas CISEG assumirà cap responsabilitat pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat ni validesa de qualsevol material o informació continguda en cap dels hipervincles o altres llocs d'Internet. Aquests enllaços es proporcionen únicament per informar a l'Usuari sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre un tema concret, i la inclusió d'un enllaç no implica l'aprovació de la pàgina web enllaçada per part de CISEG. La Comunitat tan sols autoritza mencions als seus continguts en altres seus web, amb el tractament que aquestes considerin sempre que sigui respectuós, compleixi la legislació vigent i en cap cas reprodueixin, sense la deguda autorització, els continguts de CISEG.

09

contact

Antonio Martin López

responsible for data protection

antonio.marin@intelciseg.com

bottom of page