top of page

La Comunitat

CISEG és una associació sense ànim de lucre nascuda a Barcelona l'any 2017 amb la finalitat de ser un nex d'unió entre tots els professionals de la seguretat i la intel·ligència per lluitar contra la radicalització violenta d'etologia gihadista. Hi ha la necessitat d'establir una plataforma entre el públic i el privat, el professional i l'empresa, entre l'acadèmia i la investigació de camp, per combatre aquest fenomen en totes les dimensions. Aquesta xarxa és una eina imprescindible per cobrir les necessitats de tots els professionals associats al camp de la prevenció, detecció, seguiment, intervenció i/o neutralització d'aquest fenomen.

FORMACIÓ

Oferir un programa de formació tecnicoprofessional com a referent en cursos, congressos, jornades, estudis, publicacions i solucions.

MATERIAL DE RECERCA

Proporcionar material d'anàlisi i publicacions internes vinculades al terrorisme d'etiologia gihadista: revistes, infografies, material sonor i audiovisual, entre d'altres.

ASSOCIATS

Dotar d'un tracte personalitzat i rigorós als associats. Gaudeixen d'avantatges en la formació, materials i sinergies amb noves xarxes de contacte.

ANÀLISI I CONSULTORIA

Realització d'informes i assessorament als associats i factors externs que ho sol·licitin en relació amb la radicalització violenta i organitzacions terroristes.

PREVENCIÓ

Prevenció i resiliència comunitària. Formació als actors socials. La Comunitat posseeix l'Observatori OPRA per a la prevenció de la radicalització violenta i una Unitat de Víctimes Indirectes (UAV).

2.png
LOGOBLACK TRANS.png

CONTRA-NARRATIVA

Publicació d'Al-Ghurabá, la primera revista de contranarrativa i prevenció de la radicalització violenta d'etiologia gihadista en castellà.

DEPARTAMENT D'INNOVACIÓ

Innovar és una activitat de risc el principal risc és no practicar-la

​ÀREA CRIMINOLÒGICA

​ÀREA CIBERSEGURETAT

Encarregada de difondre nous coneixements i proporcionar activitats relacionades amb l'anàlisi de la conducta criminal, la radicalització violenta, perfils radicalitzats, prevenció social i detecció de signes de radicalització i tendències delictives de les xarxes criminals.

Encarregada de difondre nous coneixements i proporcionar activitats relacionades amb la intel·ligència, la ciberseguretat i el cibercrim.

​ÀREA SEGURETAT

Encarregada de difondre nous coneixements i proporcionar activitats relacionades amb la seguretat pública i privada, els seus mètodes, polítiques i tècniques, així com la part operativa / tàctica del fenomen.

bottom of page